Ikon för Rikstermbanken

avtalsbetingad interoperabilitet

svensk term (rek.): avtalsbetingad interoperabilitet
definition:

samverkansförmåga säkrad genom överenskommet avtal mellan operatörer

se även:
engelsk term: contractual interoperability
definition:

interoperability ensured by a contractual agreement between operators

dansk term: kontraktlig interoperabilitet
definition:

interoperabilitet sikret ved en kontraktlig aftale mellem operatører

isländsk term: skilgreind gagnkvæm virkni
definition:

samstarfsáætlanir rekstraraðila eins og þær eru skráðar á samningsbundinn hátt

norsk term: kontraktsmessig interoperabilitet
definition:

intensjonen om samvirke mellom operatører nedfelt i en bindende avtale

finska termer: sopimuksella vahvistettu yhteentoimivuus
sopimuksellinen yhteentoimivuus
definition:

operaattoreiden välisellä sopimuksella varmistettu yhteentoimivuus

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012