Ikon för Rikstermbanken

insamling av trafikdata

svensk term (rek.): insamling av trafikdata
svensk term (acc.): trafikräkning
definition:

insamling av tids- och platsmässigt relaterade fakta om trafiken såsom flöde, hastighet, beläggning och restider samt förändringar i dessa

se även:
engelsk term: traffic data collection
definition:

collection of time and space related characteristics of the traffic flow such as volume, speed, occupancy and travel time and changes in these

dansk term: trafikdataindsamling
definition:

indsamling af tids- og stedrelaterede karakteristika for trafikstrømme, som fx antal, hastighed, belægningsgrad og rejsetid samt ændringer i disse

isländsk term: söfnun upplýsinga um umferð
definition:

söfnun landfræðilegra og tímaháðra upplýsinga umferðarflæði á borð við magn, hraða, þéttleika og ferðatíma og breytingar á þessum þáttum

norsk term: registrering av trafikkdata
definition:

innsamling av tids- og stedsrelaterte data for trafikkavviklingen, som for eksempel volum, hastighet, belegg og reisetider samt endringer i disse dataene

finsk term: liikennetietojen kerääminen
definition:

paikkaan ja aikaan liittyvien liikenteen ominaisuustietojen, kuten liikennemäärän, nopeuden ja käyttöasteen ja niiden muutoksien kerääminen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012