Ikon för Rikstermbanken

trafikvolym

svensk term (rek.): trafikvolym
svensk term (acc.): trafikmängd
definition:

det antal fordon eller personer som passerar ett snitt under en bestämd tidsperiod

engelska termer: traffic flow
traffic volume
definition:

the number of vehicles or persons passing a cross section during a defined time period

danska termer: trafikmængde
trafikbelastning
definition:

antal køretøjer eller personer som passerer et snit i løbet af en defineret tidsperiode

isländsk term: umferðarflæði
definition:

fjöldi bifreiða eða einstaklinga sem ferðast um hluta umferðarmannvirkis á skilgreindu tímabili

norska termer: trafikkvolum
trafikkbelastning
volum
definition:

antall kjøretøy eller personer som passerer et snitt i løpet av en definert tidsperiode

finsk term: liikennemäärä
definition:

tienkohdan sivuttavien ajoneuvojen tai henkilöiden määrä tiettynä ajanjaksona

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012