Ikon för Rikstermbanken

frivillig hastighetsbegränsning

svensk term (rek): frivillig hastighetsbegränsning
definition:

automatisk kontroll av fordonets hastighet i förhållande till referenshastigheten (1), med möjlighet för föraren att bortse från eller åsidosätta ingripanden

se även:
engelsk term: voluntary speed limiting
definition:

automatic control of vehicle speed in relation to the reference speed, where the driver can choose to switch the system off, ignore or override the intervention

danska termer: frivillig hastighedsbegrænsning
fartstopper (1)
definition:

automatisk styring af hastighed i forhold til referencehastigheden, hvor føreren kan vælge at slukke systemet, ignorere eller tilsidesætte dets indgriben

isländsk term: sjálfráð hraðatakmörkun
definition:

sjálfvirk stjórnun á hraða farartækis með tilliti til viðmiðunarhraða þar sem ökumaður getur valið um það að hunsa eða taka ekki tillit til afskiptanna

norsk term: frivillig hastighetsbegrensning
definition:

automatisk kontroll av kjøretøyets hastighet i forhold til en referansehastighet, der føreren har mulighet til å slå av systemet, ignorere eller overse innblandingen

finsk term: nopeuden vapaaehtoinen rajoittaminen
definition:

ajoneuvon nopeuden säätö vertailunopeuden mukaan niin, että kuljettaja voi sammuttaa järjestelmän tai olla välittämättä nopeuteen puuttumisesta tai kumota sen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012