Ikon för Rikstermbanken

framkomlighet

svensk term (rek): framkomlighet
svenska termer (acc): servicenivå
trafikavvecklingskvalitet
definition:

kvalitativt mått som beskriver trafikförhållanden för en trafikström, grundat på servicemått såsom hastighet, restid, fritt manöverutrymme, trafikhändelser, komfort och bekvämlighet

se även:
engelska termer: level of service
traffic flow quality, traffic flow quality, LOS
definition:

a qualitative measure describing operational conditions within a traffic stream, based on service characteristics such as speed, travel time, freedom to manoeuvre, traffic interruptions, comfort and convenience

danska termer: serviceniveau
fremkommelighed, trafikafviklingskvalitet
definition:

et kvalitetsmål der beskriver afviklingsforhold for en trafikstrøm, baseret på servicemål så som hastighed, rejsetid, frihed til at manøvrere, trafikforstyrrelser, komfort og bekvemmelighed

isländsk term: þjónustustig
definition:

eigindlegur kvarði sem lýsir rekstraraðstæðum innan umferðarstreymis á grundvelli þjónustuþátta eins og hraða, ferðatíma, frelsis til að athafna sig, umferðarhindrana, þæginda og hentugleika

norska termer: servicenivå
framkommelighet, avviklingskvalitet
definition:

et kvalitativt mål som beskriver avviklingskvalitet for en trafikkstrøm, basert på kvalitetsmål som hastighet, reisetid, frihet til å manøvrere, forstyrrelser, komfort og bekvemmelighet

finska termer: palvelutaso
liikennöitävyys
definition:

liikennevirran ajo- tai liikkumisolojen laadullinen mitta, joka perustuu palvelutekijöihin, kuten nopeus, matka-aika, liikkumisen vapaus, liikennehäiriöt, liikkumisen mukavuus

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012