Ikon för Rikstermbanken

extern användare

svensk term (rek.): extern användare
definition:

användare som har ett avtal med en hemoperatör, vilken tillhandahåller giltigt betalmedel för att även kunna betala tjänster i ett anslutande betalsystem

se även:
engelsk term: external user
definition:

a user having a contract with a home operator, presenting appropriate payment means in another payment system to pay for the actual service (roaming)

dansk term: ekstern bruger
definition:

en bruger, som har kontrakt med sin hjemmeoperatør, og som præsenterer passende betalingsmidler i et andet betalingssystem for at betale for den aktuelle service (roaming)

isländsk term: aðkomunotandi (reikinotandi)
definition:

notandi með samning við aðalrekstraraðila sem er fullgildur sem greiðsluleið í öðru greiðslukerfi sem greiðsla fyrir móttekna þjónustu (reikisamningur)

norsk term: ekstern bruker
definition:

en bruker som har en kontrakt med en hjemmeoperatør og som presenterer passende betalingsmiddel utstedt for et annet betalingssystem for å betale for den angitte tjeneste (roaming)

finsk term: ulkoinen käyttäjä
definition:

käyttäjä, jolla on sopimus kotioperaattorinsa kanssa ja joka esittää hyväksyttävissä olevan maksuvälineen toisessa maksujärjestelmässä maksun suorittamiseksi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012