Ikon för Rikstermbanken

europeiska systemet för elektroniska vägtullar

svensk term (rek.): europeiska systemet för elektroniska vägtullar
svensk term (acc.): EETS
definition:

interoperabel europeisk tjänst som tillåter en användare att köra sitt fordon i alla EETS-områden och betala relevanta vägavgifter med ett enda kontrakt och med en enda ombordutrustning

se även:
engelska termer: European Electronic Toll Service
EETS
definition:

an interoperable European service which allows a user to circulate his/her vehicle in all EETS domains and pay the corresponding tolls with a single contract and a single piece of on-board equipment

danska termer: europæisk elektronisk bompengetjeneste
EETS
definition:

en interoperabel europæisk tjeneste der tillader en bruger at anvende sit køretøj i alle EETS områder og betale relevante afgifter med en enkelt kontrakt og et enkelt stykke køretøjsbaseret udstyr

isländska termer: Evrópska rafgjaldaþjónunstan
EETS
definition:

samhæfð evrópsk þjónusta sem heimilar notanda að aka farart´ki sínu á öllum EETS-svæðum og greiða gjald á hverjum stað með einum samningi og einu tæki um borð

norska termer: europeisk system for elektroniske vegavgifter
EETS
definition:

en interoperabel europeisk tjeneste som tillater en bruker å kjøre sitt kjøretøy i alle EETS områder og betale den relevante avgiften med bare en kontrakt og bare en type utstyr i bilen

finska termer: eurooppalainen sähköinen tietullipalvelu
EETS
definition:

yhteentoimiva eurooppalainen palvelu, joka sallii käyttäjälle ajamisen kaikissa EETS tietullikohteissa ja maksaa vastaavat tietullit yhdellä maksusopimuksella ja yhden ajoneuvolaitteen avulla

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012