Ikon för Rikstermbanken

demonstration

svensk term (rek.): demonstration
definition:

steg i valideringsprocessen som använder ett tillräckligt antal användare i en verklig omgivning för att ge information om systemets funktion, påverkan och möjligheter

se även:
engelsk term: demonstration
definition:

the stage of the validation process that uses a sufficiently large sample of users in a real-life environment to provide information on the performance, impact and feasibility of a system

dansk term: demonstration
definition:

den fase i valideringsprocessen som anvender en tilstrækkelig stor gruppe af brugere under virkelige betingelser for at fremskaffe information om ydeevne, effekter og gennemførlighed af et system

isländsk term: sýning
definition:

þrep í kerfisgildingarferlinu þar sem notast er við nægjanlega stórt úrtak notenda í eðlilegu umhverfi til að veita upplýsingar um frammistöðu, áhrif og hagkvæmni kerfis

norsk term: demonstrasjon
definition:

den fase i valideringsprosessen, som bruker et tilstrekkelig stort utvalg av brukere i virkelige omgivelser for å skaffe informasjon om et systems yteevne, påvirkning og muligheter

finsk term: esittely
definition:

järjestelmän oikeaksi osoittamismenettelyn vaihe, joka riittävää käyttäjäotosta todellisessa käyttöympäristössä käyttäen tuottaa tietoa järjestelmän toiminnasta, vaikutuksista ja käyttökelpoisuudesta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012