Ikon för Rikstermbanken

bemyndigat organ

svensk term (rek): bemyndigat organ
definition:

organ, utsett av en medlemsstat i EU, som är berättigat att utarbeta överensstämmelseförklaringar för specifikationer eller användbarhet för t.ex. EETS-interoperabilitet

se även:
engelsk term: notified body
definition:

a body notified by an EU Member State, which is entitled to assess the conformity to specifications or the suitability for use of e.g. EETS interoperability constituents

dansk term: bemyndiget organ
definition:

en EU medlemsstats bemyndigede organ, som er berettiget til at udarbejde overensstemmelseserklæring for specifikationer og/eller anvendelighed af fx EETS interoperabilitetskomponenter

isländsk term: tilkynnt stofnun
definition:

stofnun tilkynnt af aðildarríki ESB sem hefur umboð til þess að meta samræmingu tæknilýsinga eða hagkvæmni notkunar t.d.samnýtingarþáttum EETS

norska termer: bemyndiget organ
godkjent organ
definition:

et organ som er godkjent av en medlemsstat i EU, som har rettigheter til å fastsette spesifikasjoner eller brukerbetingelser f-eks. EETS interoperabilitetskomponenter

finsk term: ilmoitettu laitos
definition:

EU:n jäsenmaan ilmoittama toimija, joka on oikeutettu arvioimaan esim. EETS yhteentoimivuuden osatekijöiden eritelmienmukaisuutta tai käyttöönsoveltuvuutta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012