Ikon för Rikstermbanken

brukbarhet

svensk term (rek): brukbarhet
definition:

möjligheten för t.ex. ett interoperabilitetselement att åstadkomma och vidmakthålla en specificerad funktion i drift

se även:
engelsk term: suitability for use
definition:

the ability of e.g. an interoperability constituent to achieve and maintain a specified performance when in service

dansk term: brugsegnethed
definition:

evnen af fx et interoperabilitetelement til at opnå og opretholde en specificeret ydelse i drift

isländsk term: hentugleiki til nýtingar
definition:

geta t.d. samhæfniþáttar til þess að ná og vilhalda skilgreindum afköstum í þjónustu

norsk term: egnethet for bruk
definition:

en interoperabilitetskomponents evne til å oppnå og vedlikeholde spesifisert ytelse i driftsfasen

finsk term: käyttösoveltuvuus
definition:

yhteentoimivuuden osatekijän tms. kyky saavuttaa ja ylläpitää vaadittua suorituskykyä käytön aikana

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012