Ikon för Rikstermbanken

abonnemangslista med finansiell status

svensk term (rek): abonnemangslista med finansiell status
definition:

lista på utfärdade abonnemang och tillämpliga betalmedel (giltiga eller ogiltiga) i ett betalsystem, inklusive information om deras finansiella status, t.ex. låg kredit, obetald faktura etc.

se även:
engelsk term: payment contract status list
definition:

a list of issued contracts and related payment means (valid and non-valid) in a payment system, including information on their financial status, such as a low balance and unpaid invoices

dansk term: kontraktstatusliste
definition:

en liste over indgåede kontrakter og relaterede betalingsmidler (gyldige og ugyldige) i et betalingssystem, inklusive information om deres finansielle status så som lav saldo og ubetalt faktura

isländsk term: listi yfir stöðu greiðslusamninga
definition:

listi yfir skráða samninga og/eða áþekkar greiðsluleiðir (gildar og ógildar) í greiðslukerfi, þar með taldar upplýsingar um fjárhagslega stöðu þeirra, t.d. lága stöðu, ógreiddan reikning o.s.frv.

norsk term: status for liste med betalingskontrakter
definition:

en liste med utstedte kontrakter og relaterte betalingsmiddel (gyldige eller ugyldige) i et betalingssystem, inkludert informasjon om deres finansielle status, som f.eks. overtrekk og ubetalte regninger

finsk term: luettelo maksusopimusten tilasta
definition:

luettelo maksujärjestelmää varten solmituista maksusopimuksista tai näihin liittyvistä maksuvälineistä (voimassa olevat ja ei voimassa olevat) sisältäen myös tietoa niiden taloudellisesta tilasta, kuten alhaisesta saldosta ja maksamattomasta laskusta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012