Ikon för Rikstermbanken

OBE-överensstämmelsehantering

svensk term (rek): OBE-överensstämmelsehantering
definition:

kommunikation mellan on board-utrustningen (OBU) tillhörande ett autonomt vägavgiftssystem och en detektor tillhörande vägavgiftsoperatören med syfte att identifiera OBE, fordon och kontrakt och att kontrollera om föraren har uppfyllt sin förpliktelser

se även:
engelska termer: OBE compliance check
compliance check
definition:

communication between the on-board equipment (OBE) of an autonomous tolling system and an outside interrogator of the toll charger with the aim to identify OBE, vehicle and contract and checking whether the driver has fulfilled his/her obligations

dansk term: OBE overensstemmelsestjek
definition:

kommunikation mellem køretøjsbaseret udstyr, relateret til et autonomt afgiftsbetalingssystem, og en udendørs detektor med det formål at identificere køretøjsbaseret udstyr, køretøj og kontrakt og tjekke førerens opfyldelse af sine forpligtelser

isländsk term: fylgniathugun á búnaði um borð
definition:

samskipti búnaðar um borð (OBE) í sjálfvirku veggjaldskerfi og ytri skynjara með það fyrir augum að bera kennsl á búnað um borð (OBE), farartæki og samning og kanna hvort ökumaðurinn hafi að fullu uppfyllt skyldur sínar

norsk term: OBE kontroll
definition:

kommunikasjon mellom utstyr i kjøretøyet (OBE) i et automatisk vegavgiftssystem og en detektor som tilhører vegavgiftsoperatøren for å identifisere OBE, kjøretøyet, kontrakt, og kontrollere om føreren har oppfylt sine forpliktelser

finsk term: ajoneuvolaitteen oikeatoimisuuden varmistaminen
definition:

tiedonvaihto autonomisen maksujärjestelmän ajoneuvolaitteen ja tietullioperaattorin ulkopuolisen tarkastuslaitteen välillä tarkoituksena tunnistaa ajoneuvolaite, ajoneuvo ja sopimus sekä tarkastaa onko kuljettaja täyttänyt velvoitteensa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012