Ikon för Rikstermbanken

EETS-betalningsförmedlare

svensk term (rek.): EETS-betalningsförmedlare
definition:

certifierad organisation som erbjuder EETS-kontrakt och, om det behövs, den tillhörande ombordutrustningen, till bilister

se även:
engelsk term: EETS provider
definition:

a certified legal entity offering EETS contracts and, if required, the associated on-board equipment to road users

dansk term: EETS udbyder
definition:

en certificeret juridisk enhed, som tilbyder EETS kontrakter og, hvis det kræves, det nødvendige køretøjsbaserede udstyr til vejbrugere

isländsk term: EETS-þjónustuveitandi
definition:

vottuð lögpersóna sem býður vegfarendum EETS-samninga og tengdan búnað um borð. sé þess farið á leit

norsk term: tjenesteyter for EETS vegavgifter
definition:

en sertifisert instans som tilbyr EETS kontrakt er og, om nødvendig, utstyr i kjøretøyet til vegbrukerne

finsk term: EETS palveluntarjoaja
definition:

sertifioitu toimija, joka tarjoaa EETS palvelusopimuksia ja tarvittaessa ajoneuvolaitteita tienkäyttäjille

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012