Ikon för Rikstermbanken

kalibrering av termometer

svensk term: kalibrering av termometer
förklaring:

Kalibrering sker genom att ett mätinstrument jämförs med en känd normal. Den ger ett mått på vilken avvikelse som mätinstrumentet har vid en viss tidpunkt och under vissa specificerade betingelser, det vill säga hur stort fel den kan ge vid en mätning.

se även:
 
källa: Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM): Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat, 9. Definitioner & ordlista