Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Rätt temperatur under lagring och transport. Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat
kortform av titel Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat
utgivningsår
bakgrund Denna revidering av de branschriktlinjer som togs fram av Djupfrysningsbyrån 2007, ”Branschriktlinjer för temperaturdisciplin i hantering av kylda och djupfrysta livsmedel” har genomförts av en arbetsgrupp bestående av representanter för medlemmarna i Föreningen Fryst och Kyld Mat 2016.
ställe 9. Definitioner & ordlista
antal termposter 41
 
utgivare
organisation Djupfrysningsbyrån
utgivare
organisation Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM)