Ikon för Rikstermbanken

egenkontroll

svensk term: egenkontroll
förklaring:

All verksamhet i vilken livsmedel på något sätt hanteras yrkesmässigt måste enligt livsmedelslagstiftningen ha ett system för egenkontroll anpassat till verksamheten. Egenkontrollen ska baseras på god hygien och produktionspraxis samt HACCP. Det är ett system som beskriver de rutiner man arbetar efter och de kontroller som utförs samt vad som ska ske om någon kontroll inte är godkänd.

se även:
 
källa: Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM): Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat, 9. Definitioner & ordlista