Ikon för Rikstermbanken

HACCP

svenska termer: HACCP
faroanalys och kritiska styrpunkter
förklaring:

En standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten. Det kan vara mikrobiologiska, kemiska, allergena och fysikaliska faror. Inom EU ställs krav på att de företag som hanterar livsmedel ska tillämpa HACCP, med egenkontroll som också ska baseras på god hygienpraxis (GHP).

engelska termer: Hazard Analysis and Critical Control Points
HACCP
 
källa: Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM): Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat, 9. Definitioner & ordlista