Ikon för Rikstermbanken

brukstermometer

svensk term: brukstermometer
definition:

n termometer som används i det dagliga kontrollarbetet

anmärkning:

Den ska vara kalibrerad.

se även:
 
källa: Föreningen Fryst och Kyld Mat (FFKM): Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat, 9. Definitioner & ordlista