Ikon för Rikstermbanken

proteom

svensk term: proteom
definition:

de av en cell syntetiserade proteiner som finns i denna vid ett visst tillfälle

anmärkning:

En cells genom förändras inte av t.ex. näringstillgång. Vilka proteiner som uttrycks i cellen beror däremot av sådana yttre omständigheter. Detta gör att cellens proteom har olika sammansättning under olika betingelser.

se även:
engelsk term: proteome
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016