Ikon för Rikstermbanken

nukleosom

svensk term: nukleosom
definition:

delstruktur i kromatin, bestående av DNA lindat runt åtta histonmolekyler

se även:
engelsk term: nucleosome
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016