Ikon för Rikstermbanken

meios

svenska termer: meios
reduktionsdelning
definition:

två påföljande kärndelningar hos diploida (eller polyploida) eukaryota celler efter replikation och kondensering av kromosomerna, där de resulterande fyra dottercellerna får varsin uppsättning av kromosomer med halva modercellens ploidi

anmärkning:

Meiosen omfattar två kärndelningar efter en kromosomreplikation. Vid den första delningen separeras de två kromosomer som utgör ett kromosompar till varsin dottercell, varvid ploidin reduceras till hälften. Vid den andra delningen separeras de två kopiorna av varje kromosom till varsin dottercell, vilket inte påverkar ploidin. I bägge fallen förs kromosomerna till varsin cellända av en spole uppbyggd av cellskelettelement på samma sätt som vid mitos.

se även:
engelsk term: meiosis
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016