Ikon för Rikstermbanken

kromatid

svenska termer: kromatid subst. 
systerkromatid
definition:

en av de två identiska subenheterna i en eukaryot kromosom vid celldelning

se även:
engelsk term: chromatid
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016