Ikon för Rikstermbanken

homolog rekombination

svensk term: homolog rekombination
definition:

generell rekombination mellan homologa nukleinsyrasekvenser

anmärkning:

Homolog rekombination används bl.a. för att skapa knockoutmutanter.

se även:
engelsk term: homologous recombination
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016