Ikon för Rikstermbanken

homolog

svensk term: homolog adj. 
definition:

med gemensamt evolutionärt ursprung

anmärkning:

Man kan aldrig vara säker på att två nästan identiska organ, proteiner eller nukleinsyrasekvenser verkligen har sitt ursprung hos en gemensam anfader, så termen används allmänt om organ etc. som är så lika varandra att det skulle vara mycket osannolikt att likheterna bara beror på slumpen. Märk att homologi är en absolut egenskap – antingen är proteinerna, organen etc. homologa eller så är de det inte. Det är därför inte korrekt att tala om olika grader av homologi, däremot kan man tala om olika grader av likhet. Två proteiner som är homologa kan alltså visa t.ex. 70 % sekvensidentitet, eller 96 % sekvensidentitet. Organ etc. som är homologa kan ha utvecklats i olika riktningar och se mycket olika ut, men förblir homologa, t.ex. våra armar och fåglarnas vingar som båda har sitt ursprung i framben. Jämför analog.

se även:
engelsk term: homologous
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016