Ikon för Rikstermbanken

analog

svensk term: analog adj. 
beteckning/formel: aa
användningsområde: om struktur och/eller funktion
definition:

likartad men utan gemensamt evolutionärt ursprung

anmärkning:

Exempelvis har ben anpassade för grävning utvecklats oberoende men med stora likheter hos mullvad och pungmullvad, trots att den senare är närmare släkt med kängurur än med mullvadar. De långtgående likheterna beror här inte på gemensamt ursprung utan på ett likartat selektionstryck. Jämför homolog.

se även:
engelsk term: analogous
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016