Ikon för Rikstermbanken

fusionsprotein

svensk term: fusionsprotein
svenska termer (avrådda): chimärprotein
hybridprotein
definition:

protein som uppkommer efter translation av en genfusion

anmärkning:

Termen hybridprotein används ofta synonymt med fusionsprotein, men skulle även kunna beteckna konstgjorda hetero- eller multidimerer, alltså proteiner bestående av peptidkedjor som normalt inte associerar till varandra. Termen hybridprotein bör därför undvikas om man kan riskera missförstånd.

Angående uttrycket chimärprotein var en chimera ett monster i den grekiska mytologin. Chimeran var sammansatt av olika djur: den hade lejonhuvud, getkropp och draksvans. På engelska är kopplingen till mytologin levande. På svenska har chimär framför allt kommit att betyda ’fantasifoster, hjärnspöke’, medan mytologikopplingen bleknat. På svenska är uttrycket chimärprotein därför missvisande.

se även:
engelska termer: chimeric protein
fusion protein
hybrid protein
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016