Ikon för Rikstermbanken

felparning

svenska termer: felparning
nukleinsyrafelparning
svensk term (avrådd): mismatch
användningsområde: inom molekylärbiologi
definition:

förhållande som innebär att baserna mitt emot varandra i en dubbeltrådig nukleinsyramolekyl inte är antingen A · T/U eller C · G

se även:
engelsk term: mismatch
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016