Ikon för Rikstermbanken

denaturera

svensk term: denaturera
definition:

process där en biologisk makromolekyl påverkas så att dess tredimensionella struktur deformeras varvid funktionen reduceras eller förloras

anmärkning:

Denaturering kan, men behöver inte vara irreversibel. Denaturering av vattenlösliga proteiner leder ofta till minskad löslighet i vatten. För dubbeltrådiga nukleinsyror innebär denaturering att de två trådarna separerar.

se även:
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016