Ikon för Rikstermbanken

attenuering (2)

svensk term: attenuering (2)
definition:

reglering av genuttryck där en yttre faktor påverkar RNA-strukturen och därmed reducerar RNA-polymerasets förmåga att fortsätta transkriptionen efter en potentiell terminatorsekvens

anmärkning:

Den sekvens i RNA:t som orsakar denna för tidiga terminering av transkriptionen kallas attenuator.

se även:
engelsk term: attenuation
 
källa: Svenska biotermgruppen: Ordlista | 2016