Ikon för Rikstermbanken

kvalificerad person

svensk term: kvalificerad person
definition:

person vars kompetens och kunskap erhållits via utbildning, övning och/eller tillämplig praktisk erfarenhet

se även:
engelsk term: qualified person
definition:

person whose competence and knowledge have been obtained by education, training and/or relevant practical experience

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015