Ikon för Rikstermbanken

granskare

svensk term: granskare
definition:

person som har utsetts för att verifiera överensstämmelse med tillämplig standard

anmärkning:

I vissa fall kan en utomstående oberoende granskare fordras.

engelsk term: examiner
definition:

person who has been appointed to verify compliance with the applicable standard

anmärkning:

In certain cases, an external independent examiner may be required.

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015