Ikon för Rikstermbanken

svetsprocedur

svensk term: svetsprocedur
definition:

angivet förlopp som ska följas för att göra en svets, inklusive svetsmetod(er), referens till material, tillsatsmaterial, beredning, förhöjd arbetstemperatur (om nödvändigt), metod för styrning av svetsning och värmebehandling efter svetsning (om tillämpligt), och nödvändig utrustning som ska användas

engelsk term: welding procedure
definition:

specified course of action to be followed in making a weld, including the welding process(es), reference to materials, welding consumables, preparation, preheating (if necessary), method and control of welding and postweld heat treatment (if relevant), and necessary equipment to be used

 
källa: Svetskommissionen: Svetsteknisk ordlista | 2015