Ikon för Rikstermbanken

täckning

svensk term: täckning
definition:

material på deponi, ofta i flera lager, för att dränera lakvatten, förhindra regnvatten att tränga ner och ibland för att hindra avfallet att blåsa iväg

anmärkning:

Mellantäckning läggs mellan lager av avfall, sluttäckning i ett tjockare lager överst, ibland med en avslutande plantering.

se även:
engelsk term: covering
tysk term: Abdeckung
definition:

meist mehrschichtiges Material auf Deponien, mit dem Sickerwasser aufgefangen und verhindert wird, dass Regenwasser durchläuft oder auch dass Abfall weggeweht wird

anmärkning:

Verschieden Abfallebenen werden durch Zwischenabdeckungen voneinander getrennt. Die oberste dickere Schicht bildet eine Schlussabdeckung, die gelegentlich eine abschließende Bepflanzung erhält.

dansk term: overdækning
definition:

materiale på deponeringsanlæg, ofte i flere lag, for at dræne lækvand, forhindre nedsivning af regnvand og somme tider for at forhindre, at affaldet blæser væk. mellembelægning lægges mellem affaldslag, slutdækning med et tykkere lag øverst, somme tider med en afsluttende beplantning

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014