Ikon för Rikstermbanken

deponi

svensk term: deponi
definition:

upplagsplats för avfall

anmärkning:

Se 5 §.avfallsförordningen.

engelsk term: landfill
tysk term: Deponie
definition:

kontrollierte, dauerhafte Lagerung von Abfall

anmärkning:

Siehe Deponieverordnung § 5.

danska termer: deponeringsanlæg
affaldsdepot
definition:

kontrolleret lager for affald, der ikke skal flyttes

anmärkning:

Se gældende bestemmelser.

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014