Ikon för Rikstermbanken

rökgasreningsrester

svensk term: rökgasreningsrester
förklaring:

Samlingsnamn för en finkornig fraktion som uppstår vid rening av rökgaserna och består av flygaska, filterkaka från slangfilter samt slam. Rökgasreningsresterna deponeras som farligt avfall.

se även:
engelsk term: fluegas treatment residues
tysk term: Rauchgasreinigungsrückstände
förklaring:

Sammelbezeichnung für einen feinkörnigen Rückstand, der bei der Reinigung von Rauchgasen entsteht und aus Kesselasche, Flugasche, Filterablagerungen aus dem Schlauchfilter sowie aus Schlamm besteht. Rauchgasreinigungsrückstände werden als gefährlicher Abfall deponiert.

dansk term: røggasrensningsrester
förklaring:

Fælles navn for en finkornet fraktion, der opstår ved rensning af røggasserne og består af flyveaske, filterkage fra slangefiltre samt slam. røggasrensningsresterne deponeres som farligt affald.

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014