Ikon för Rikstermbanken

liner

svensk term: liner
definition:

tätning i deponi, ofta bestående av fler lager, för att förhindra nederbörd att tränga ner i deponin eller samla upp lakvatten

se även:
engelsk term: liner
tysk term: Abdichtung
definition:

auf Deponien verwendete, meist aus mehreren Lagen bestehende Abdichtung, die verhindert, dass Niederschläge in die Deponie eindringen oder dass Sickerwasser entsteht

dansk term: liner
definition:

tætning i deponeringsanlæg, ofte bestående af flere lag, for at forhindre nedsivning af nedbør i deponeringsanlægget eller for at opsamle lækvand

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014