Ikon för Rikstermbanken

lättnedbrytbart avfall

svensk term: lättnedbrytbart avfall
definition:

avfall som lämpar sig för kompostering eller rötning

se även:
engelsk term: biodegradable waste
tysk term: leicht abbaubarer Abfall
definition:

Abfall, der sich für Kompostierung oder Gärung eignet

dansk term: bionedbrydeligt affald
definition:

affald, der er velegnet til kompostering eller iltfri nedbrydning

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014