Ikon för Rikstermbanken

deponigas

svensk term: deponigas
definition:

biogas som bildas i en deponi

se även:
engelsk term: landfill gas
tysk term: Deponiegas
definition:

Biogas, das in einer Deponie entsteht

dansk term: affaldsgas
definition:

gas, der dannes i et deponeringsanlæg

 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014