Ikon för Rikstermbanken

biogödsel

svensk term: biogödsel
definition:

produkt från rötning av bioavfall

anmärkning:

Det är ett snabbverkande gödselmedel som ersätter mineralgödsel inom jordbruket. Certifierad biogödsel godkänns i dag av bl.a. KRAV.

se även:
engelsk term: biofertilizer
 
källa: Avfall Sverige: Ordlista över avfallsterminologi | 2014