Ikon för Rikstermbanken

genotyp

svensk term: genotyp
definition:

de genvarianter (alleler) en individ bär på

anmärkning:

Ofta pratar man om genotypen för en enskild gen (i ett enskilt locus) och då har varje individ två alleler som kan vara lika (hunden är homozygot i detta locus) eller olika (heterozygot).

se även:
 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014