Ikon för Rikstermbanken

allel

svenska termer: allel
genvariant
definition:

variant av en gen

anmärkning:

Alla individer har alla gener, men för många gener finns flera varianter, flera alleler. De olika allelerna för en viss gen påverkar samma egenskap, men de kan ha olika verkan.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014