Ikon för Rikstermbanken

locus

svensk term: locus
definition:

plats på en kromosom där en viss gen finns

anmärkning:

Kan liknas vid genens ”adress”. Eftersom kromosomerna förekommer parvis finns det i varje locus två alleler, en från var förälder.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014