Ikon för Rikstermbanken

genetiskt samband

svensk term: genetiskt samband
förklaring:

Ett genetiskt samband mellan egenskaper kan bero på att arvsanlag som påverkar de båda egenskaperna ligger nära varandra på samma kromosom eller att samma arvsanlag påverkar mer än en egenskap.

se även:
 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014