Ikon för Rikstermbanken

pleiotropi

svensk term: pleiotropi
förklaring:

Innebär att samma gen påverkar mer än en egenskap. Pleiotropi kan exempelvis inträffa om egenskaperna, åtminstone delvis, styrs av samma fysiologiska processer eller av samma sorts proteiner (t.ex. ett specifikt enzym).

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014