Ikon för Rikstermbanken

genetisk koppling

svensk term: genetisk koppling
förklaring:

Arvsanlag som ligger mycket nära varandra på kromosomen har mindre sannolikhet att överkorsas och brukar därför nedärvas tillsammans. Man pratar då om kopplade gener.

se även:
 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014