Ikon för Rikstermbanken

genetisk markör

svensk term: genetisk markör
förklaring:

Genetiska markörer är små utvalda delar av DNA-strängen, jämnt fördelade över arvsmassan, där det finns variation mellan olika individer. En markör kan vara kopplad till, och nedärvas tillsammans med, en genvariant som påverkar en viss egenskap.

se även:
 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014