Ikon för Rikstermbanken

SNP

svensk term: SNP
förklaring:

En sorts genetisk markör, vilket innebär att den utgörs av ett ställe i arvsmassan där det finns variation mellan olika individer. En SNP kännetecknas av att en kvävebas i den genetiska koden har bytts ut mot en annan. SNP:er används i molekylärgenetiska analyser, t.ex. för att kartlägga den genetiska bakgrunden till olika sjukdomar hos hund.

engelska termer: single-nucleotide polymorphism
SNP
 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014