Ikon för Rikstermbanken

mikrosatellit

svensk term: mikrosatellit
förklaring:

Genetisk markör som används vid härstamningstest. Mikrosatelliter består av tandemrepetitioner i DNA-sekvensen. T.ex. kan de två kvävebaserna cytosin (C) och adenin (A) upprepas flera gånger i hundens arvsmassa. CACACACACACACACACACA är en enkel form av sådan upprepning.

 
källa: Svenska Kennelklubben: Ordlista avel och genetik | 2014