Ikon för Rikstermbanken

föräldrazon

svensk term: föräldrazon
förklaring:

Den överliggande zonen, till exempel är .se föräldrazon till example.se.

se även:
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Förkortningar och ordförklaringar | 2012, Bilaga 1, s. 48–49