Ikon för Rikstermbanken

barnzon

svensk term: barnzon
förklaring:

Den underliggande zonen, till exempel är .example.se barnzon till föräldrazonen .se.

se även:
 
källa: Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE): Förkortningar och ordförklaringar | 2012, Bilaga 1, s. 48–49